กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ สำหรับรายย่อย

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ สำหรับรายย่อย

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ คปภ. ผนึกกำลังภาคธุรกิจประกันภัย ออกกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคนพิการขายแล้วเฟสแรก กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองเพิ่มเพื่อคนพิการ เบี้ย 300 บาท ต่อปี โดยออกแบบ “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ สำหรับรายย่อย” (ไมโครอินชัวรันส์) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้พิการ ได้มีโอกาสเข้าถึงระบบประกันภัยและใช้เป็นเครื่องมือเพื่อบริหารความเสี่ยงในชีวิตและครอบครัวของตนเองได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการในการดำเนินชีวิตต่อไป