กระทรวงคมนาคมจัด “แรลลี่ 100 ปี คมนาคมปันน้ำใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม”

กระทรวงคมนาคมจัด “แรลลี่ 100 ปี คมนาคมปันน้ำใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม”

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม “แรลลี่ 100 ปี คมนาคมปันน้ำใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ครบรอบ 100 ปี ณ บริเวณโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน และมีพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน โดย ท่านศรศักดิ์ แสนสมบัติ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิด กระทรวงคมนาคมได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์ มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน โดยจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการนำอุปกรณ์ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ โดยมีผู้พิการรับมอบ 5๐ ราย โอกาสนี้ได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนและบุคลากร รับประทานร่วมกับคณะแรลลี่ พร้อมมอบเงินสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนพิการ จำนวน 20,000 บาท

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ และโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ ขอขอบพระคุณ ท่านศรศักดิ์ แสนสมบัติ รองปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะแรลลี่ทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนการพัฒนางานด้านคนพิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ต้อนรับท่านอีกในโอกาสต่อไป