กระทรวงคมนาคม หวังจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนพิการ

กระทรวงคมนาคม หวังจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนพิการ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ในพิธีลงนามร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพานะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 และเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อแก่คนพิการทั้งในประเทศและกลุ่มสมาชิกเอเซียน โดยมีตัวแทนจากมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ผู้แทนสถานทูตจากประเทศเซียน (AEC) ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

สำหรับพิธีลงนามร่างกฎกระทรวงในครั้งนี้เป็นไปตามภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าวจะเกิดผลดีกับหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนพิการ ที่จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้