กระทรวง พม. มอบรางวัลอดีตเด็กเร่ร่อนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตดีเด่น ประจำปี 54

กระทรวง พม. มอบรางวัลอดีตเด็กเร่ร่อนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตดีเด่น ประจำปี 54

วันที่ 8 กันยายน 54 เวลา 14.00 น. ที่หอประชุมสยามสมาคม ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ นายปกรณ์ พันธุ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธี “ประกาศเกียรติคุณ ครูข้างถนนดีเด่น ผู้สนับสนุนเด็กเร่ร่อนดีเด่น และอดีตเด็กเร่ร่อนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตดีเด่นประจำปี 2554” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ทำหน้าที่พัฒนาทักษะชีวิตเด็กเร่ร่อน ที่ทำงานภาคสนามด้วยความมานะพากเพียร ผู้สนับสนุนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนเด็กเร่ร่อนให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข และบุคคลผู้เคยใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนที่สามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เป็นแบบอย่างแก่เด็กเร่ร่อนและคนในสังคมได้

นายปกรณ์ พันธุ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ กล่าวว่า การประกาศเกียรติคุณ ครูข้างถนนดีเด่น ผู้สนับสนุนเด็กเร่ร่อนดีเด่น และอดีตเด็กเร่ร่อนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตดีเด่น ประจำปี 2554 นี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน และเป็นการยกย่องเชิดชูผู้กระทำความดี ให้มีขวัญกำลังใจในการประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

พิธีประกาศเกียรติคุณฯ ประจำปีนี้ มีประชาชนของเมืองพัทยาเราได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล 2 ประเภทด้วยกัน คือ รางวัลอดีตเด็กเร่ร่อนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตดีเด่น ประจำปี 2554 ได้แก่ นายพีรดนย์ นันทวโรกร อดีตเด็กเร่ร่อนในความดูแลของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ซึ่งปัจจุบันทำงานเป็นผู้ช่วยกุ๊กที่โรงแรมไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท พัทยา และรางวัลผู้สนับสนุนเด็กเร่ร่อนดีเด่น ประจำปี 2554 ได้แก่ นางโสภิญ เทพจักร (ป้าน้อย) กรรการผู้จัดการ บริษัท ไดอาน่าอินน์ พัทยา จำกัด และที่ปรึกษาสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา โดยทั้งสองพร้อมด้วยผู้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลเกียรติคุณ ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและวุฒิบัตรจากนายปกรณ์ พันธุ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ และช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากท่าน นภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ประธานเครือข่ายองค์กรเพื่อเด็กเร่ร่อน พร้อมกันนี้บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิคุณพ่อเรย์ นายศุภชัย สถีรศิลปิน ผู้อำนวยการบ้านเด็กพระมหาไถ่ และอดีตประธานเครือข่ายองค์กรเพื่อเด็กเร่ร่อน คนที่ 1 นางสาวจรินทร จั่นบำรุง ผู้จัดการบ้านแรกรับเพื่อเด็กและเยาวชนพระมหาไถ่ และตัวแทนคณะทำงานของมูลนิธิฯ เข้ามอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับบุคคลทั้งสองด้วยความภาคภูมิใจ

ใส่ความเห็น