ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการให้โอกาส
 เด็ก และ คนพิการ กว่า 850 คน
ให้มีความเป็นอยู่ และการศึกษาที่ดี
โดยการอนุเคราะห์สถานที่เพื่อวางกล่องบริจาค
ในสถานประกอบการของท่านดาวน์โหลด

“เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็สามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้”

ติดต่อ: คุณยุพา วาดี 064 294 5681
คุณชูชาติ ถนอมชื่อ 081 433 0248