ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการให้โอกาส
 เด็ก และ คนพิการ กว่า 850 คน
ให้มีความเป็นอยู่ และการศึกษาที่ดี
โดยการอนุเคราะห์สถานที่เพื่อวางกล่องบริจาค
ในสถานประกอบการของท่าน

ใบตอบรับวางกล่องบริจาค

"เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็สามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้"

DonationBox Staff4

ติดต่อ: คุณรัฐนันท์ สมพงษ์ 096 092 9366
คุณชูชาติ ถนอมชื่อ 081 433 0248

Close Menu