กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค ทำกิจกรรมทาสีกำแพงมูลนิธิคุณพ่อเรย์

กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค ทำกิจกรรมทาสีกำแพงมูลนิธิคุณพ่อเรย์

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. คุณสุวรรณา ทรัพย์มี ผู้อำนวยการกองบริหาร ที่ราชพัสดุภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ นำทีมเจ้าหน้าที่ กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค สังกัดกรมธนารักษ์ เยี่ยมชมงาน และทำกิจกรรมทาสีกำแพงมูลนิธิคุณพ่อเรย์ โดยมี บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล กล่าวต้อนรับ พร้อมกันนี้ยังได้บริจาคน้ำดื่มและเงินบริจาคจำนวนหนึ่ง โดยก่อนกลับยังได้นำกล่องรับบริจาคของมูลนิธิฯ ไปตั้งประชาสัมพันธ์ที่สำนักงานอีกด้วย