กองบุญขยะรีไซเคิล

กองบุญขยะรีไซเคิล

วันที่ 27 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา มุลนิธิคุณพ่อเรย์ และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้เปิดโครงการคัดแยกขยะ โดยมีชื่อโครงการว่า “กองบุญขยะรีไซเคิล” (Father Ray Green) ขึ้น โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็เพื่อสนับสนุนเงินทุนขององค์กร และเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนพิการและเด็กที่อยู่ภายในความดูแลของมูลนิธิฯ 

โดยการเปิด “กองบุญขยะรีไซเคิล” ในวันนี้ได้รับเกียรติจากบาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิฯ กล่าวต้อนรับ และท่านรองนายกเมืองพัทยา นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ มากล่าวเปิดงาน ซึ่งท่านเล็งเห็นว่าโครงการ Father Ray Green นี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนแล้ว ยังช่วยสร้างสภาพแวดล้อมของเมืองพัทยาให้ดีขึ้น ท่านยังได้เชิญชวนพี่น้องในเมืองพัทยาทุกท่าน บริจาคขยะหรือของไม่ใช้แล้วแก่โครงการ เพื่อช่ววงส่งเสริมโครงการอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากเด็กนักเรียนจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ และจากนักเรียนพิการโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา พร้อมกันนี้ยังมีการประกวด “Father Ray Green Get talent season 1” ขึ้นด้วย เป็นการประกวดแข่งขันการคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อเป็นแนวทางในการแยกประเภทและราคาของขยะให้กับผู้ร่วมงานต่อไป

ทั้งนี้ทางมูลนิธิคุณพ่อเรย์ และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ต้องขอบพระคุณผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านที่หอบหิ้วขยะอันมีค่ามาบริจาคเพื่อเป็นกองทุนเริ่มต้นสำหรับโครงการมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ใส่ความเห็น