การขนส่งมวลชนที่ทุกคนสามารถใช้บริการได้

การขนส่งมวลชนที่ทุกคนสามารถใช้บริการได้

วันที่ 21 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา พลังคนพิการร่วมให้กำลังใจและรับฟังคำพิพากษาจากศาลปกครองสูงสุด จากข้อเรียกร้องประเด็น “การขนส่งมวลชนที่ทุกคนใช้บริการได้” ซึ่งในเวลา 13.30 น.
“ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งให้กรุงเทพมหานครดำเนินการติดตั้งลิฟท์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการตามที่กฎหมายกำหนดในสถานีรถไฟลอยฟ้า (BTS) 23 สถานีที่ได้ก่อสร้างในระยะแรก
และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในรถคันที่ให้บริการด้วยพร้อมทั้งสั่งให้บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีทีเอสให้ความร่วมมือในการดำเนินการข้างต้นด้วย”