การแข่งขันมหาไถ่ วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2/2554

การแข่งขันมหาไถ่ วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2/2554

เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จัดกิจกรรมมหาไถ่ วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2/2554 เพื่อให้นักเรียนได้ ทดสอบความรู้ในเรื่องที่เรียนมาตลอดภาคเรียน

กิจกรรมมหาไถ่ วิชาการ จัดขึ้นเป็นประจำทุกภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกหลักสูตรได้นำความรู้ที่เรียนมาตลอดทั้งภาคเรียน มาแข่งขันเพื่อทดสอบความสามารถของแต่ละคน ซึ่งในภาคเรียนนี้การแข่งขันทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียน ดำเนินไปด้วยความตื่นเต้นและสนุกสนานตลอดทั้งวัน ซึ่งกิจกรรมมหาไถ่วิชาการนี้จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองอยู่เสมอและมีกำลังใจในการค้นคว้าหาความรู้ต่อไป ทางโรงเรียนฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทุกคน และขอให้พัฒนาตนเองต่อไป สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้รับรางวัลขอให้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อเตรียมตัวแข่งขันใหม่ในภาคเรียนหน้า