การแสดงออกของเด็กที่มีความสุข

การแสดงออกของเด็กที่มีความสุข

เด็กที่มีความสุขไม่ได้แสดงออกเฉพาะสีหน้าที่มีความสุข ร่าเริง สนุกสนาน เท่านั้น แต่เด็กที่มีความสุขยังแสดงออกได้ด้วย สภาวะอารมณ์ที่มีความมั่นคง ความสุขที่เต็มอิ่มอยู่ในใจทำให้เด็กๆรู้สึกสนุกสนานในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ไม่ยาก ตื่นตัวต่อสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว กล้าที่จะสำรวจและทดลองทำอะไรใหม่ ๆ มีความมั่นใจในตนเองและเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองมีและเป็น ทั้งหมดนี้ส่งผลต่อการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีการเรียนรู้ที่ดี

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก
พญ. ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันราชานุกูล