การใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสังคมสงเคราะห์

การใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสังคมสงเคราะห์

ศักยภาพของคนทำงานเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้ มูลนิธิคุณพ่อเรย์จึงได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานสังคมสงเคราะห์” ขึ้น ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฏาคม 2558 ณ ห้องโลตัส ศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา โดยเปิดการอบรมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา