กิจกรรมจากพี่ ๆ โรงเรียนดาราสมุทร

กิจกรรมจากพี่ ๆ โรงเรียนดาราสมุทร

เดือนกรกฎาคม 2556 กลุ่มนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- ปีที่ 6 รวมทั้งหมด 6  กลุ่ม ได้มาทำกิจกรรมกับน้องๆที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่  พัทยา พร้อมทั้งมอบสิ่งของและเงินบริจาคอีกจำนวนหนึ่งด้วย เห็นน้องๆ มีความสุขพวกเราจึงหวังว่าจะได้ต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนดาราสมุทรในคราวต่อไปอีกนะครับ