กิจกรรมช่วยเหลือสังคมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

กิจกรรมช่วยเหลือสังคมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ในงาน “เกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2554” ที่ผ่านพ้นไปแล้ว ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-31 สิงหาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในงานมีนิทรรศการผลงานทางวิชาการอาจารย์และนิสิต การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ และเลือกซื้อสินค้าตลาดเกษตรศรีราชาแฟร์ อาทิ สินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ทั่วทุกภาคทั่วไทย เฟอร์นิเจอร์ สัตว์เลี้ยง พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ และกล้วยไม้นานาชานิด

โดยในงานนี่ น้องนิสิตจากคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด จัดกิจกรรม “ช่วยเหลือสังคม” ซึ่งมี อาจารย์ภูวาเดช โหราเรือง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้เลือกให้การช่วยเหลือมูลนิธิคุณพ่อเรย์ โดยการออกบูธ ตั้งกล่องบริจาค ขายสินค้าผลิตภัณฑ์จากฝีมือของคนพิการ และเชิญชวนผู้มาร่วมงานทำบุญด้วยการซื้อบัตรรางวัลสมนาคุณของมูลนิธิคุณพ่อเรย์

และเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 น้องนิสิตก็ได้นำเงินที่รับบริจาคได้มาทำการตรวจนับพร้อมกัน และมอบให้กับมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ณ แผนกต้อนรับของมูลนิธิฯ โดยยอดเงินรวมทั้งสิ้น 35,500 บาท ทางมูลนิธิฯ จึงขอขอบคุณในน้ำใจดีของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และขอบคุณจิตใจอันเปี่ยมมกุศลของผู้ร่วมทำบุญทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ใส่ความเห็น