กิจกรรมต้อนรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2555

กิจกรรมต้อนรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2555

เมื่อวันที่ 2-3 พ.ย. 2555 โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ได้จัดกิจกรรมต้อนรับนักเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2555 ซึ่งถือเป็นการต้อนรับนักเรียนใหม่และนักเรียนเก่าชาวมหาไถ่ ทุกคน

กิจกรรมในวันศุกร์ที่ 2 พ.ย. ในช่วงเช้าเป็นการรับรายงานตัวทั้งนักเรียนเก่าและรุ่นน้องนักเรียนใหม่ นักเรียนและผู้ปกครองมากันตั้งแต่เช้า ทำให้บรรยากาศในโรงเรียนคึกคักเป็นพิเศษ จากนั้นเป็นกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง โดยมีบาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ผู้รับใบอนุญาต กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ทุกคน และผู้อำนวยการให้ข้อคิดในการอยู่ร่วมกัน ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมรับน้องใหม่ที่ทางรุ่นพี่นักเรียนเก่าจัดขึ้น เพื่อเป็นการต้อนรับรุ่นน้องและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง

ส่วนกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 3 พ.ย.เป็นการปฐมนิเทศการเรียนการสอนตามหลักสูตร และแนะนำเกี่ยวกับโรงเรียน ทั้งเรื่องกฎระเบียบและการใช้ชีวิตประจำวัน

ทางโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนใหม่ทุกคนที่ได้มาเป็นชาวมหาไถ่ และต้อนรับนักเรียนเก่าทุกคนกลับสู่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ แห่งนี้ ด้วยความรัก