กิจกรรมนอกสถานที่

กิจกรรมนอกสถานที่

คณะครูและนักเรียนจาก Hong Kong International School 21 คนมาศึกษาดูงานที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ระหว่างวันที่ 8-14 มีนาคม 2557 และวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 ได้พาเด็ก ๆ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา ไปวันเดอร์ฟาร์ม น้อง ๆ ได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติและสัตว์ต่าง ๆ ที่อยู่ในฟาร์มอย่างสนุกสนาน