กิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคม

กิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคม

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยส่งนักเรียนห้อง IS41 ไปเป็นวิทยากรจิตอาสาสอนวิชาชีพ (Computer Supporting/Computer Graphics) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเมืองพัทยา 7 ตลอดภาคเรียนที่ผ่านมา เช้าวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา นายสุเทพ คล้ายสีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 7 ได้เดินทางมาแสดงความขอบคุณและมอบเกียรติบัตรให้แก่วิทยากรจิตอาสาของเราในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมูลนิธิคุณพ่อเรย์