กิจกรรมประจำวัน

กิจกรรมประจำวัน

  • เรามาโรงเรียน เราเขียนเราอ่าน
    ครูเล่านิทาน สนุกสุขใจ 
    เราเรียนเราเล่น เราเป็นสุขใจ 
    ร่าเริงแจ่มใส ได้มาโรงเรียน
    (การเล่นคืองานของหนู เล่นเพื่อเรียนรู้ค้า) ^___^