กิจกรรมรางวัลสมมนาคุณ

กิจกรรมรางวัลสมมนาคุณ

รางวัลสมนาคุณงานวันคุณพ่อเรย์ 2554
Father Ray Day Lucky Draw 2011

เพื่อช่วยเหลือเด็กและคนพิการกว่า 850 คน จับรางวัลสมนาคุณวันที่ 9 ตุลาคม 2554 ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช เวลา 17.00 น.
ตรวจรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ www.fr-ray.org

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=A6-t5zNblGc’]

ใส่ความเห็น