กิจกรรมวันพ่อ

กิจกรรมวันพ่อ

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2558 โดยรับความร่วมมือจากคุณพ่อและผู้ปกครองเป็นอย่างดี ทั้งพ่อและลูกได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เด็กๆได้มีโอกาสกราบพ่อเพื่อแสดงความรักและความกตัญญูต่อพ่อ คุณพ่อได้ผูกข้อมืออวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลต่อลูก และพ่อลูกได้ร่วมกันสร้างชิ้นงานศิลปะด้วยกัน ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมความพลังความรักของครอบครัวได้เป็นอย่างดี