กิจกรรมวันเข้าพรรษา  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

กิจกรรมวันเข้าพรรษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

 

วันอังคารที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 9.00 – 10.00 น. เนื่องในวันเข้าพรรษา คุณพ่อภัทรพงศ์ ศรีวรกุล เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร และ ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาหาไถ่ พัทยา ได้พาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ ไปถวายเทียนพรรษาที่วัดหนองใหญ่ เมื่อถึงวัดหนองใหญ่ เราพาเด็กเวียนเทียนรอบโบสถ์ 3 รอบ และนำเทียนพรรษาไปถวายให้พระในวัด เมื่อเสร็จสิ้นการสวดมนต์  เด็กๆทุกคนได้นำของพรรษาถวายพระ เด็กๆ น่ารักมากๆ เมื่อถึงเวลาถวาย บ้างก็ถวายมือเดียว บ้างก็มีการโยนแบบไร้เดียงสา หลวงพ่อจึงให้เด็กถวายใหม่ บรรดาคุณครูจึงพยายามช่วยเด็กโดยประคองมือเด็ก เพื่อให้ถวายอย่างถูกต้อง เมื่อเสร็จสิ้นการถวาย คุณพ่อ อาสาสมัคร  ครู และเด็กพากันกลับ ทุกอิ่มบุญ และมีความสุข