กิจกรรมวันไห้วครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่  พัทยา

กิจกรรมวันไห้วครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา

 

ช่วงเช้าของวันพฤหัสที่  14  มิถุนายน  2555  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นในโอกาสเปิดเทอมใหม่ เพื่อให้เด็กๆ ได้สำนึกในพระคุณของคุณครูผู้อบรมสั่งสอนพวกเขา โดยมีบาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและให้โอวาทกับเด็กๆ