กิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

กิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โดยนายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับมูลนิธิคุณพ่อเรย์ จัดโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล กิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ให้กับเยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสจากมูลนิธิคุณพ่อเรย์ จำนวน 400 คน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีวัฒนธรรมไทยและค่านิยมที่ดีงาม โดยการฟังบรรยายธรรมะ เจริญจิตภาวนา และเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา รวมถึงเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันมื้อพิเศษสำหรับทุกคน โดย นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และผู้มีเกียรติร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบางละมุง ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาและคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลหนองปรือ กลุ่มจิตอาสาอำเภอบางละมุง วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ในนามมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ขอขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ