กิจกรรมเข้าพรรษา

กิจกรรมเข้าพรรษา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 10.00 น.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา ได้พาเด็ก ๆ
และผู้ปกครองไปทำบุญถวายเทียนพรรษา พุ่ม และเงินทำบุญที่ร่วมบริจาคโดยผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ที่วัดหนองใหญ่  ถนนสุขุมวิท พัทยาเหนือ

ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามในสังคมไทย เสริมสร้างสัมพันธภาพที่เข้มแข็งภายในครอบครัว
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน วัด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่

ใบหน้าของทุกคนที่ร่วมเดินทาง และผู้คนที่ได้พบเห็นพวกเด็กๆ เปี่ยมไปด้วยความสุข โดยเฉพาะเด็กๆ ที่สนุกสนาน และตื่นเต้น
ดีใจกับสิ่งแปลกใหม่ที่ได้พบเห็น โมทนาสาธุ กับบุญกุศลที่พวกเราได้ทำในวันนี้
…….. สา…ธุ