กิจกรรม “Weaving a Better Life”

กิจกรรม “Weaving a Better Life”

ขอขอบคุณ กลุ่มพนักงาน บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มามอบเงินจากการทำกิจกรรม “Weaving a Better Life” โดยการนำเส้นใยที่เหลือจากการทอพรม มาถักเป็นตุ๊กตาและขายเพื่อนำรายได้มาบริจาค เป็นจำนวน 10,365 บาท พร้อมกันนี้ยังได้นำกระดาษหน้าที่ 3 สำหรับอักษรเบรลล์ มามอบอีกด้วย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 มูลนิธิฯ ขอขอบคุณในน้ำใจดีของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ