กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33

กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33

บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้เดินทางไปให้กำลังใจ นักกีฬาคนพิการจากโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ และจากมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ซึ่งได้เป็นตัวแทนของสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรีเข้าร่วม การแข่งขัน กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “โคราชเกมส์” ระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2558 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา