ขบวนพาเหรด เซนต์แพทริค 2019

ขบวนพาเหรด เซนต์แพทริค 2019

“St. Patrick’s Day Parade 2019” หรือ “ขบวนพาเหรด เซนต์แพทริค 2019” ซึ่งปีนี้ได้จัดมาเป็นปีที่ 9 และปีนี้มีความพิเศษอีกหนึ่งสิ่งคือ เราได้รับความร่วมมือจากสถานทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย โดย H.E. Mr. Tony Cotter (โทนี่ คอตเตอร์) เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ จะมาร่วมเดินพาเหรดด้วย ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยต้องเข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้น ทางเมืองพัทยาเองก็ได้สนธิกำลังระหว่างหลายหน่วยงาน เพื่อจัดการระบบการจราจร ความปลอดภัยโดยรอบตลอดในช่วงเวลาของการเดินขบวนพาเหรด

ต้องขอขอบคุณหลาย ๆ หน่วยงาน หลาย ๆ ภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเช่นนี้ไปทุก ๆ ปี เพื่อสร้างภาพลักษณ์การเป็นเมืองท่องเที่ยวของเมืองพัทยาให้ทั่วโลกได้รู้ว่า ที่ประเทศไทยก็มี “ขบวนพาเหรด เซนต์แพทริค” ที่เมืองพัทยาของเราด้วยเหมือนกับเมืองใหญ่ ๆ หลาย ๆ เมืองทั่วโลก