ของขวัญคริสต์มาสจาก Tropicana Hotel

ของขวัญคริสต์มาสจาก Tropicana Hotel

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ นำเจ้าหน้าที่และน้องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่
ไปรับเงินบริจาคสบทบทุนของขวัญคริสต์มาสสำหรับเด็ก ๆ ในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ จาก คุณพรทิวา พรประพา CEO ของโรงแรมทรอปิคานา พัทยา
และ Director ของบริษัท สยามมอร์เตอร์ จำกัด จำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) มูลนิธิคุณพ่อเรย์ขอขอบคุณในน้ำใจอันดีของท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย