ของขวัญวันคริสต์มาสและปีใหม่เพื่อเด็กและนักเรียนพิการ

ของขวัญวันคริสต์มาสและปีใหม่เพื่อเด็กและนักเรียนพิการ

 

 
เพื่อให้เด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการในการดูแลของมูลนิธิฯ 850 คน ได้รับของ
ขวัญอย่างที่พวกเขาฝันไว้ หากท่านประสงค์อยากแบ่งปันความสุขกับผู้อื่นในโอกาสพิเศษนี้ พวกเรา
อยากขอของขวัญจากท่านสำหรับพวกเขาแต่ละคน เพียงคนละ 500 บาท เพื่อ…
 
– ใส่ซองเป็นเงินของขวัญให้คนละ 300 บาท
– จัดอาหารเลี้ยงโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ด้วยงบประมาณคนละ 100 บาท
– จัดกิจกรรมรื่นเริงด้วยงบประมาณคนละ 100 บาท