ขอบคุณคุณศักดิ์ปทุม กุลมา

ขอบคุณคุณศักดิ์ปทุม กุลมา

วันที่ 3 สิงหาคม 2558 คุณศักดิ์ปทุม กุลมา ได้มอบความห่วงใยเมตตาให้กับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมน้ำปั่น เพื่อสร้างสุขภาพสุขภาพที่ดีและเพิ่มสมรรถภาพทางด้านการศึกษาให้กับนักเรียน ทั้งนี้คุณศักดิ์ปทุมไม่สามารถเดินทางมาเลี้ยงอาหารน้อง ๆ เองได้ น้องชายของคุณศักดิ์ปทุมจึงได้เป็นตัวแทนมามอบความรักความห่วงใยให้กับน้องๆ พวกเขาขอขอบพระคุณคุณศักดิ์ปทุมและน้องชายเป็นอย่างสูงสำหรับความปรารถนาดีที่มอบให้ ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขและความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ/ครับ

11224516_793406117424980_1601041019335108936_n