ขอแสดงความยินดีกับ “น้องทราย” บัณฑิตใหม่ป้ายแดง

ขอแสดงความยินดีกับ “น้องทราย” บัณฑิตใหม่ป้ายแดง

นางสาวชุติมา แก้วอิ่ม หรือน้องทราย ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อธันวาคม 2560 (หลักสูตร 3.5 ปี) ด้วยผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.35 และเข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันนี้ (17 มิถุนายน 2562) ซึ่งปัจจุบันน้องทรายทำงานตำแหน่ง Lounge Attendant, Thai Royal first Lounge การบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ