คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 11.00 น. คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เยี่ยมชมการดำเนินและการเรียนการสอนของโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา