คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ มอบเงินบริจาค

คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ มอบเงินบริจาค

ขอขอบคุณ เซอร์มารี กันดิ๊ค ว่องไว ผู้แทนเซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ คุณครูปัญจรัตน์ วงศ์วินิจ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ได้มาเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่พัทยา พร้อมทั้งมอบสิ่งของบริจาค แจกของขวัญปีใหม่สำหรับเด็ก ๆ ทุกคน และมอบเงินบริจาค 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ โดยมีบาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ขอให้กิจการของโรงเรียนและผู้มีน้ำใจดีทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ