คณะจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เยี่ยมชมมูลนิธิคุณพ่อเรย์

คณะจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เยี่ยมชมมูลนิธิคุณพ่อเรย์

คณะครู บุคลากร นิสิตแพทย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมจัดกิจกรรมและเลี้ยงอาหารกลางวัน

เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2555 เวลา 11.30 น.มูลนิธินิธิคุณพ่อเรย์
และโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ได้ต้อนรับคณะครู บุคลากร นิสิตแพทย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 275 คน ณ ห้องประชุม TCT โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ฯ
ในการต้อนรับและจัดกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีเด็กจากบ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา และหมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

บาทหลวง ดร. พิชาญ ใจเสรี ผู้รับใบอนุญาต และนายอุดมโชค ชูรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับ และ นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล รองอธิบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพ กล่าวถึงวัตถุปรสงค์ในการมาจัดกิจกรรม จากนั้นโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา ได้แสดง วีลแชร์แดนซ์เพื่อเป็นการโชว์ความสามารถและแทนคำขอบคุณคณะท่านที่มาเยี่ยม ท่าน นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล มอบทุนสนับสนุนมูลนิธิคุณพ่อเรย์และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก เวลา  12.30 น.คณะนักศึกษานิสิตแพทย์ได้ตักอาหารให้นักเรียนพิการและน้องๆ จากมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ได้รับประทาน อย่างทั่วถึง
และทุกคนต่างมีความสุขในการทำกิจกรรม

โรงเรียนฯ และมูลนิธิคุณพ่อเรย์ขอขอบพระคุณคณะนิสิตแพทย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกท่าน ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรม และสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิฯ น้ำใจจากท่าน ถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนางานของเราเป็นอย่างยิ่ง หวังว่าจะได้ให้การต้อนรับท่านอีกในโอกาสต่อไป