คณะนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยามหิดล เยี่ยมชมงานและบริจาคเงิน

คณะนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยามหิดล เยี่ยมชมงานและบริจาคเงิน

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น. ผศ. ดร. ธนพล วีราสา ได้นำคณะนักศึกษาปริญญาโท สาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 25 คน มาเยี่ยมชมดูงานของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พร้อมทั้งบริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท และสิ่งสิ่งอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ อีกจำนวนหนึ่ง โดยมีบาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิฯ และ บาทหลววง ดร.พิชาญ ใจเสรี รองประธานมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบเงินและสิ่งของ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ขอขอบคุณในน้ำใจดีของท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย