คณะศิษย์เก่ามูลนิธิสงเคราห์เด็ก พัทยา ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

คณะศิษย์เก่ามูลนิธิสงเคราห์เด็ก พัทยา ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะศิษย์เก่ามูลนิธิสงเคราห์เด็ก พัทยา ได้มาเยี่ยมเยียนและร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน นักเรียนวิทยลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา