คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพฯ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพฯ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

 

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะอาจารย์โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพฯ นำคณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 200 คน
เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา โดยคุณแม่ซิสเตอร์ภาวีณี พิชัยศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการให้การต้อนรับ  ในการนี้ทางโรงเรียนได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และน้อง ๆ ด้วยดนตรีและเสียงเพลงจากพี่ ๆ นักเรียนพิการของโรงเรียนฯ ซึ่งน้องๆทุกคนล้วนแต่มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มและมีความสุข ทั้งยังช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการและมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนฯ

ทางโรงเรียนฯ ขอขอบคุณคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพฯ เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความรู้และนำไปพัฒนางานของท่านต่อไป