คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงาน โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงาน โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

ซิสเตอร์ทัศนีย์ สินประยูร คุณแม่อธิการิณี เจ้าคณะพระกุมารเยซู ผู้อำนวยการโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา กรุงเทพมหานคร คณะครูและนักเรียนชั้นปีที่ 3 มาศึกษาดูงานโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยาโดยบาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมโรงเรียน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557