ครอบครัว ทองเปลว มาเลี้ยงอาหารน้องๆ

ครอบครัว ทองเปลว มาเลี้ยงอาหารน้องๆ

เมื่อวันที่  5  พฤษภาคม  2555  ที่ผ่านมา คุณวิเชียร  ทองเปลว  พร้อมด้วยครอบครัวอันอบอุ่น มาทำการ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ ในมื้อกลางวันวันนี้เป็นเมนู หมูทอด  ไก่ทอด  ข้าวเหนียว   เนื่องในวันเกิด   เด็กต่างรับประทานกันอย่างมีความสุขและเด็กๆ ยังกล่าวขอบคุณคุณวิเชียร และครอบครัวและสัญญาด้วยว่าจะเป็นเด็กดีเพื่อเป็นการขอบคุณ หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์  พัทยา ในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้ค่ะ / ครับ