ความร่าเริงของเด็ก ๆ

ความร่าเริงของเด็ก ๆ

เมื่อวันที่ 26-31 ตุลาคม 2556 กลุ่มนักเรียนจาก Sacred Heart School ประเทศลอนดอน มาเยี่ยมและทำกิจกรรมกับเด็กโดยมาช่วยสอนหนังสือ ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่พัทยา และพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้นอกสถานที่ ที วันเดอร์ฟาร์ม พัทยา น้อง ๆ ได้รับความสนุกสนานอย่างมาก