คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนตาบอด

คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนตาบอด

เฉกเช่นเดียวกับวัยรุ่นทั่วไป นักเรียนของเราก็ใช้เวลาเกือบทั่งวันนั่งอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ในทุกโอกาสที่ได้รับอนุญาต นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกลุ่มนี้ เป็นนักเรียนตาบอดที่ไม่ได้บอดสนิท ยังคงมีความสามารถมองจอเห็น ส่วนนักเรียนที่ตาบอดสนิทเรามีคอมพิวเตอร์อีกชนิดซึ่งมีเสียงเวลากดปุ่มที่แป้นพิมพ์ และแน่นอนว่าพวกเขาสามารถจดจำปุ่มกดและเสียงเหล่านี้ได้หมด เพราะจะทำให้พวกเขาสามารถเรียนรู้และใช้คอมพิวเตอร์ได้เทียบเท่ากับคนปกติ 
นี่เป็นอีกหนึ่งความตระหนักของเราที่จะให้นักเรียนพิการทางสายตาของเรา ได้มีอาชีพที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี