คุณนุ่นและครอบครัวเลี้ยงอาหารเด็กที่หมู่บ้านเด็ก

คุณนุ่นและครอบครัวเลี้ยงอาหารเด็กที่หมู่บ้านเด็ก

หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์

ขอขอบพระคุณ  คุณนุ่นและครอบครัวพร้อมคณะทุกท่าน ที่ได้มาเยี่ยมชมหมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ของเรา และได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ อีกทั้งนำสิ่งของจำนวนมาก พร้อมเงินจำนวนหนึ่งมามอบให้แก่หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์  เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา เด็กๆ ทุกคนขอขอบพระคุณเป็นอย่างมาก ที่ให้ความสุขและรอยยิ้มกับน้องๆ

ใส่ความเห็น