คุณบุญทรัพย์ และครอบครัว พร้อมเพื่อนๆ เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ

คุณบุญทรัพย์ และครอบครัว พร้อมเพื่อนๆ เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ

ขอขอบพระคุณ  คุณบุญทรัพย์  มะสิงห์และครอบครัวพร้อมคณะทุกท่าน ที่ได้มาเยี่ยมชมหมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ของเรา และได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ อีกทั้งนำสิ่งของจำนวนมาก พร้อมเงินจำนวนหนึ่งมามอบให้แก่น้องในหมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์  เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา โอกาสนี้ หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมาก ที่ท่านได้มาเยี่ยมน้องๆหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านอีกในโอกาสต่อไป

ใส่ความเห็น