คุณพ่อพิชาญ มอบของขวัญวันเด็ก 2559

คุณพ่อพิชาญ มอบของขวัญวันเด็ก 2559

ในโอกาสวันเด็กประจำปี 2559 บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี รองประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ แจกของขวัญวันเด็กแก่เด็ก ๆ ลูก ๆ ของมูลนิธิฯ ทุกโครงการ เด็ก ๆ ดีใจยิ้มแก้มปริเลยวันนี้