คุณพ่ออันเป็นที่รัก

คุณพ่ออันเป็นที่รัก

ค่ำของวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 มูลนิธิคุณพ่อเรย์ประกอบพิธีมิสซา เพื่อรำลึกถึงคุณพ่อมอริสซี คุณพ่อแพทิน พระสงฆ์คณะพระมหาไถ่ ซึ่งทำงานในมูลนิธิคุณพ่อเรย์มายาวนานและได้ล่วงลับไปแล้ว และครบรอบวาระการเสียขีวิตของท่านทั้งสอง เพื่อแสดงความเคารพรักและสำนึกในบุญคุณของท่านทั้งสอง และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้รำลึกถึงคุณพ่อวัลลภ จำหน่ายผล พระสงฆ์คณะพระมหาไถ่ซึ่งเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โบสถ์เซนต์นิโคลัส พัทยา ซึ่งมีเด็ก คนพิการ ร่วมทั้งเจ้าหน้าที่ในมูลนิธิไปร่วมอย่างคับคั่ง