คุณมนัสจรี  วรมณีรัตน์ พร้อมครอบครัว บริจาคขนมแด่น้องๆ

คุณมนัสจรี วรมณีรัตน์ พร้อมครอบครัว บริจาคขนมแด่น้องๆ

เมื่อวันที่  3  มิถุนายน  2555   ที่ผ่านมา  คุณมนัสจรี  วรมณีรัตน์  พร้อมครอบครัว  ได้กลับมาเยี่ยมเราเเละเด็กๆ ที่หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์อีกครั้ง  พร้อมกลับเสื้อผ้าสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กในการดำรงค์ชีวิตประจำวัน  เเละที่ขาดไม่ได้คือขนม  คุณมนัสจรี  ได้นำขนมโดนัสมาฝากเด็กๆ  ทุกคน  ได้รับประทานกันอย่างอร่อยเเละเด็กทุกคนสัญญาว่าเราจะตั้งใจเรียนเเละเป็นเด็กดีเพื่อตอบเเทนสังคมเเละประเทศชาติต่อไป