คุณสุกัญญา พร้อมคณะ มาร่วมเลี้ยงอาหารเเละบริจาคสิ่งของ

คุณสุกัญญา พร้อมคณะ มาร่วมเลี้ยงอาหารเเละบริจาคสิ่งของ

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา คุณพ่อภัทรพงษ์ ศรีวรกุล กล่าวต้อนรับ คณะคุณสุกัญญา ที่มาทำการเลี้ยงอาหารกลางวันเเก่เน้องๆ ที่หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ พร้อมด้วยบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันสำหรับน้องๆ เป็นจำนวนมาก สร้างความดีใจให้กับเด็กเป็นอย่างมาก เด็กทุกคนสัญญาว่าจะใช้ของที่คุณลุงเและคุณป้านำมาให้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เเละสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนเเละเป็นเด็กดี