งานคอนเสิร์ตการกุศล “คุณพ่อเรย์ เพื่อชีวิต”
คอนเสิร์ตการกุศล "คุณพ่อเรย์เพื่อชีวิต"

งานคอนเสิร์ตการกุศล “คุณพ่อเรย์ เพื่อชีวิต”

กว่า 40 ปีแล้ว ที่บาทหลวงเรย์มอนด์ เบรนนัน หรือ “คุณพ่อเรย์” พระสงฆ์ชาวอเมริกันในคณะพระมหาไถ่ ได้เริ่มต้นทำงานเพื่อผู้ถูกทอดทิ้งมากที่สุดตามจิตตารมณ์ของคณะฯ โดยช่วยเหลือเด็กและคนพิการจนเกิดเป็นโรงเรียน ศูนย์และบ้านต่าง ๆ รวม 9 โครงการ ในชื่อ “มูลนิธิคุณพ่อเรย์” ปัจจุบันคุณพ่อเรย์จากไปแล้ว 15 ปี มูลนิธิฯ ยังคงดูแลเด็กและคนพิการเหมือนลูกหลานมากกว่า 850 ชีวิต โดยให้ปัจจัยสี่และการศึกษา เพื่อให้พวกเขาเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีงานทำ และเป็นคนดีของสังคม ทุกวันนี้งบประมาณจากต่างประเทศเริ่มลดน้อยลง เราจึงต้องอาศัยการช่วยเหลือจากภายในประเทศมากขึ้น โดยหวังว่าจะมีผู้ใจดีสนับสนุนงานเหล่านี้ต่อไป

มูลนิธิฯ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมระดมทุนหารายได้ เพื่อนำมาช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและนักเรียนพิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อจัดหาทุนทรัพย์สนับสนุนดำเนินโครงการดังนี้
1. จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาของเด็กและคนพิการ
2. เพื่อเผยแพร่งานสงเคราะห์เด็กและคนพิการ

ภายในงานท่านจะได้พบกับการแสดงคอนเสิร์ต ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ โดยมี บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และ รองประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เป็นประธานจัดงาน ในวันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางผู้จัดห้ามมิให้มีการแอบอ้าง ขู่บังคับหรือรับเรี่ยไรใดๆทั้งสิ้นนอกจากการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตการกุศล “คุณพ่อเรย์ เพื่อชีวิต” โดยราคาจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในบัตรเท่านั้น

Close Menu