งานวันพ่อ

งานวันพ่อ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์วันพ่อ ขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานจัดให้มีพิธีกราบพ่อ, มอบรางวัลคุณพ่อคนเก่งและเล่นเกมหรรษาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น