จัดกิจกรรมวันแม่

จัดกิจกรรมวันแม่

วันแม่แห่งชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจต์พระบรมมราชิรีนาถตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ดอกไม้ประจำวันแม่คือดอกมะลิ ความสำคัญของวันแม่ คือแม่เป็นผู้ให้กำเนิด ให้การอบรมเลี้ยงดู ให้ความรักความอบอุ่นแม่บุตร บุตรจึงมีความกตัญญูต่อท่าน และควรตอบแทนด้วยการปฏิบัติตนเป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน และช่วยเหลืองานท่านตามสมควรกับวัย และโอกาส

ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา จึงได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความกตัญญูต่อพระคุณของแม่และเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกับแม่หรือผู้ปกครอง โดยในกิจกรรมจัดให้มีพิธีกราบแม่และจากนั้นน้องๆพาผู้ปกครองไปเดินรอบศูนย์ฯพร้อมถ่ายรูปหมู่ร่วมกันที่ด้านหน้ารีสอร์ทคุณพ่อเรย์  บรรยากาศในวันงานเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นที่แม่มีต่อลูกๆทุกคน