จัดบอร์ด “วันแม่”

จัดบอร์ด “วันแม่”

วันที่ 1 สิงหาคม 2558 เริ่มต้นเดือนแห่งวันแม่ นั้นก็คือวันที่ 12 สิงหาคม กิจกรรมดี ๆ ช่วงวันหยุดของเด็ก ๆ หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ได้เกิดขึ้น โดย เด็ก ๆ ได้รวมตัวกันจัดทำบอร์ดนิทรรศการเล็ก ๆ กันขึ้น เพื่อเป็นกระชับสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่แม่ที่ดูแลเด็กและเด็ก และระหว่างเด็กกับเด็กด้วยกันในการทำกิจกรรมยามว่างร่วมกันในวันหยุดแสนพิเศษเช่นนี้